Select Page

100-TA OBLJETNICA OSNUTKA MEDICINSKOG FAKULTETA

Povodom 100-te obljetnice osnivanja najstarijeg medicinskog fakulteta u RH, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu predstavlja integrativni vizualni identitet koji obuhvaća nekoliko ključnih elementa. Znakom za beskonačnost nadahnuto smo obujmili stilizirani prikaz našeg stogodišnjeg postojanja ali smo njegovu čulnu nespoznatljivost pretvorili u godine predanog rada, edukacije i znanstvenih istraživanja, proučavanju života samog. U tom je eklektičnom prikazu vizualizirane beskonačnosti upletena i “tajna života”– DNK zavojnica, svojedobno revolucionarno otkrivena molekula odgovorna za prenošenje nasljednog materijala i osobina u živih bića. Dodatni grafički elementi prisutni kod aplikacija identiteta evociraju intrinzičnu vezu titranja, pulsiranja i bivanja, oblikovani kao valovi – kao električna aktivnost mozga (EKG) i električna aktivnost srca (EEG). Iz cjeline ove simbolike koja slavi život proizlazi i zahtjev upućen svim onima koji su posvetili svoj život (o)čuvanju tuđega života, života pacijenta – Primum non nocere (lat.) kao jedan od temeljnih etičkih principa sadržanog u Hipokratovoj zakletvi koji podsjeća da ulazak u neizbježan rizik kod liječničkih intervencija, znači i odgovorno obećanje “prvo, ne učini nažao”.