Select Page

DENTALNA POLIKLINIKA DR. GIKIĆ

Identitet se bazira na prikazu stiliziranog zuba sačinjenog iz dva elementa koji se preklapaju a mjesto njihovog preklapanja čini oblik srca što ukazuje na predanost prema poslu i pacijentima. Znak se može promatrati i kao cjelina i kao spoj zasebnih dijelova koji tu cjelinu čine a da pri tome ne gubi na cjelovitosti i simbolici. Tako on predstavlja cjeloviti pristup svakome pacijentu i njegovoj problematici. U logotip je uneseno prezime u podebljanom fontu čime se veže energija poslovanja za vlastito ime, te ističe tradicija, ali i stvaranje vlastitog imidža. Korišteni font je neserifni te upućuje na preciznost, nježnost i lakoću a svojim zaobljenim linijama i rubovima budućim klijentima prenosi važnu poruku lakoće i nježnosti.