Select Page

KATALOG PROJEKT ILICA: Q’ART

Katalog prati izložbeni postav četiriju različitih umjetničkih intervencija u glavnoj gradskoj ulici Ilici. Intervencije su postavljene u okviru Projekta Ilica: Q’ART koji za dugoročni cilj ima iznalaženje suradničkih modela upravljanja na lokalnim razinama i odgovorno aktiviranje praznih prostora. Autori koncepta projekta i publikacije su Aleksandar Battista Ilić i Ivana Nikolić Popović.