Select Page

KREATIVNA ULICA KAŠTELANSKOG CRLJENKA

Spajanjem aspekta markiranja kaštelanskog crljenka i kreiranja kreativne ulice, postavlja se temelj za revitalizaciju kaštelanskog priobalja i starih jezgri. U tom smislu, uzajamna sprega koristi identitet kaštelanskog crljenka kao „polugu” za socijalno-prostorni razvoj, dok se paralelno jača sam pojam, brend i mentalni koncept autohtonog kaštelanskog proizvoda, na nacionalnoj i internacionalnoj razini.

Brendiranje ulice ima za cilj reanimaciju i obnovu postojećih te kreiranje novih kulturnih sadržaja, stvaranje infrastrukture i prostora za aktere kreativnih industrija i revitalizaciju kulturne baštine.