Select Page

KREATIVNI GRADOVI HRVATSKE

Projekt Kreativni gradovi Hrvatske se bavi pronalaženjem modela upravljanja resursima iz područja kreativnih i kulturnih industrija, kulturne i povijesne baštine koji će omogućiti lokalnim zajednicama da aktiviraju resurse gradskih cjelina u svrhu vlastitog ekonomskog i društvenog razvoja kroz participativne modele čime bi se potaknuo organski razvoj urbanih povijesnih jezgri. Snažan kulturno turistički akcent kao podloga, ali i kao cilj, pomaže revitalizaciji i unapređenju urbanih sredina te oblikovanju identiteta kako bi se razvila prepoznatljivost pojedinih gradova. Baština kao i lokalni kreativni i kulturni potencijali shvaćeni su kao resursi koje lokalna zajednica može iskoristiti kako bi sačuvala lokalna obilježja i kulturnu raznolikost te generirala nove vrijednosti – povećanje vidljivosti lokalnih aktera iz kreativnih i kulturnih industrija kroz ostvarivanje novih radnih mjesta u gospodarskom, kreativnom i turističkom sektoru kao i povećanje kvalitete života stanovnika. Identitet projekta je stoga osmišljen kao karta hrvatske raznolikosti s akcentom na kulturni i kreativni sektor kroz intenzivne kolorite.