Select Page

PROJEKT ILICA

Projekt Ilica osmišljen je kao projekt revitalizacije mikro-lokacije Ilica kroz koji se intenzivno radi na rebrendingu Ilice. Projekt je intenzivno orijentiran na lokalnu zajednicu i suradnju sa stanovnicima Ilice. Svojim akcijama i intervencijama projekt ukazuje na važnost participativnog i kolaborativnog rada, kako umjetničkih tako i drugih oblika, ekonomiju razmjene, solidarnosti i inkluziju.

Ovaj višedimenzionalni multidisciplinarni projekt kroz kulturne sadržaje, ture, interakcije, edukativne radionice, podruštvljenu kulturu blisku lokalnoj zajednici koristeći inovativne alate, nove tehnologije i komunikacijske materijale afirmira novo vrijeme bogatog Iličkog kulturnog života.